Hata
  • hwdVideoShare is not installed, you can not use module ID .

2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2014 Yılı Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı-2 kapsamında Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ilçeleri için destek programı açıklanmıştır.

 

Söz konusu programa ticari esaslara göre bölge içinde veya bölge dışında faaliyet gösteren mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kooperatif ve birlikler başvuru yapabilir.

Bu kapsamında Program, Bölge Planı’nda esas alınan Temel Bileşenler Analizi sonuçlarına göre yapılan il bazlı sıralamada, her bir ilden en düşük endeks değerine sahip dört ilçede uygulanacaktır. Buna göre;

•Hatay ilinde; Hassa, Altınözü, Yayladağı ve Kumlu ilçeleri

•Kahramanmaraş ilinde; Nurhak, Andırın, Çağlayancerit ve Ekinözü ilçeleri

•Osmaniye ilinde; Toprakkale, Bahçe, Sumbas ve Hasanbeyli ilçeleri

 destek programının uygulama alanı olacaktır.

Bu doğrultuda 2014 yılında ilan edilecek Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı;

•İmalat Sanayine yönelik yatırımlarının desteklenmesi,

•Turizm Sektörüne yönelik yatırımlarının desteklenmesi

 öncelikleri çerçevesinde uygulanacaktır.

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı için tahsis edilen bütçe 3.500.000 TL’dir. Proje uygulama süresinin en fazla 9 ay olacağı programa, KOBİ tanımına haiz mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler, üretici kooperatif ve birlikleri başvuru yapabilecek olup, başarılı olacak her bir projeye tahsis edilecek hibe desteği asgari 20.000 TL, azami 500.000 TL olacaktır.

Programlara ilişkin ilgili ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. Bilgilendirme takvimi, program rehberi ve diğer ilgili dokümanlara ilişkin ayrıntılı bilgileri Ajansımız web sitesi www.dogaka.gov.tr’den takip edebilirsiniz. 

Elektronik başvurular KAYS üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden yapılacaktır. Elektronik ortamda tamamlanan başvurular Ajans merkezi ile Kahramanmaraş ve Osmaniye Yatırım Destek Ofislerine teslim edilecektir.

Elektronik başvuru için son tarih 5 Eylül 2014 saat 23.59, Ajansa elden teslim için son tarih 12 Eylül  2014 saat 17.00’dir.