today18 Ekim 2018 Perşembe Saat 19:51
Taşınmaz mal İhalesiBelediye Başkanlığımız tarafından 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35-a. maddesi gereği kapalı teklif (artırma) usulü ile kat karşılığı hisseli olarak standartlarına uygun İşyeri Merkezi Kompleksi  inşaatı  yaptırılması  ihalesine ait ilan metni ekte sunulmuştur.