today26 Şubat 2024 Pazartesi Saat 23:06
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Toplanması

Elektrikli ve Elektronik Atıklar 

Elektrikli ve Elektronik Malzemelerin kullanıcıları tarafından kullanım ömrünü tamamlamış atıklardır. Kullanım ömrünü tamamlamış olan televizyon, bilgisayar, yazıcı, telefon, fax, buzdolabı vb. gibi cihazlar bu kapsama girmektedir.

İçerdikleri tehlikeli ve toksik bileşenler su ve toprak kirliliğine sebep olmakla beraber, uygun olmayan koşullardaki bertaraf yöntemleri hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bu sebeplerden dolayı bu tür atıklarda diğer tüm atıklar gibi atık yönetim planı dâhilinde ayrı toplanmalıdır.