today26 Eylül 2023 Salı Saat 19:58
Atık Yağların Toplanması

Atık Yağların Toplanması

Herhangi bir madeni yağ veya herhangi sentetik yağ sanayide veya sanayi dışı alanlarda özellikle yağlama amacı ile belli bir süre kullanım sonucu kimyasal ve fiziksel olarak kirlenir ve orijinal özelliğini kaybeder. Yağ, içindeki katkı maddelerinin kırılması, normal kullanım esnasında kir, metal sürtünmeleri, su veya kimyasallarla karışarak kirlenir ve rengi koyulaşarak kullanılamaz duruma gelir. Yağ zamanla uzun kullanımdan dolayı iyi performans göstermez. Bu noktadan sonra tekrar kullanılmayacak duruma gelen yağa atık yağ denir.

Geri kazanım işlemi atık yağda mevcut olan su, metaller v.b safsızlıkların giderildiği, yüksek performans ve kalitede bir işlemdir. Elde edilen ürünün rengi açılmakta, kokusu giderilmekte ve çeşitli sektörler için hammadde kaynağı oluşturabilmektedir.

Atık yağlar ekotoksit özelliğe sahiptir. Ortamı kirleterek, ortamda yaşayan canlıların yaşam alanlarını yok ederek tahribatına yol açar. . Atık yağlar su kirliliğinin %25 ‘ini oluşturmaktadır. Evsel suların içindeki bu yağlar biyolojik olarak arıtmak mümkün değildir. .Atık yağlar suya karıştığı zaman; temiz su yüzeyini kaplar. Su sistemine zarar verir. Havadan suya oksijen transferini önler, zamanla oksijenin azalmasına sebep olur. Atık yağlar soba, fırın gibi yerlerde yakılması yasaktır. Atık yağların yakılması; içindeki ağır metal ve klor bileşenleri hava ile birlikte, atmosfere salınarak havayı kirletir. İnsan sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Çöpe dökülen atık yağlar dolaylı bir şekilde alıcı ortama karışır. Depolama alanlarında sık sık yangına neden olur. Toprağa döküldüğü zaman toprağın yapısını bozar. Bitkilere zarar verir. Verim kaybına neden olur. En önemli yaşam kaynağımız olan sularımızı, hızla kirletir. Uzmanlarca 30 40 yıl sonra ülkemizi büyük bir su sorunu bekliyor. 

Ülkemizin yarınlara daha güvenle bakabilmesi ve emin adımlarla yürüyebilmesi için tüm atıklarımızın olduğu gibi atık yağlarımızın da ilgili geri kazanım firmalarına teslimi önem arz etmektedir.