today20 Mayıs 2024 Pazartesi Saat 05:59
Katı Atık Yönetimi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri Raporu

 Katı Atık Yönetimi 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri Raporu

Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” 27 Ekim 2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış ve aynı tarihte de yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kuruluş, Birlik, Yönetim, idare ve Yöneticilere bu konuda yetki ve görevler vermiş, yükümlülükler getirmiştir.
 
Ayrıca Yönetmeliğin 23.maddesinde "2872 sayılı Çevre Kanununun” 11. maddesinde  belirtilen idarelerce ve Belediye Meclisince, Atık Su ve Evsel Katı Atık Tarife Ücretleri kararı alınmadan önce halkın önerilen tarifeler ve esasları hakkında bilgilendirilmesi, görüş ve önerilerinin alınması maksadıyla ücretlerin hangi esaslar çerçevesinde belirlendiği, hangi ana maliyet kalemlerinin dikkate alındığını, geçmiş yıllardaki maliyetleri planlanan yatırım programını ve önerilen tarifeleri içerecek bir rapor hazırlanır. " denilmektedir. En özel ve seksi kadınlardan --------- sizlerle burada bulusuyor.
 
Bu nedenle; Reyhanlı Belediyesi Katı Atık Yönetimi olarak, 2022 Yılı Evsel Katı Atık Tarifeleri ile ilgili raporunu hazırlamış olup halkımızın, kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel şirketlerin görüşlerini almak ve bilgilendirmek için, 21/03/2022 tarihinde saat 13:00.’da Reyhanlı Belediyesi Meclis salonunda yapılacak olan toplantıya katılmanız bilgilerinize sunulur.