today27 Şubat 2024 Salı Saat 01:25
Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi Nedir?

 

 

Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG) Suriye göçünden yoğun olarak etkilenen Türkiye’de ve Lübnan’da, yerel yönetimler ani ve yoğun nüfus artışını karşılama durumunda kalmışlardır. Yaşanan yoğun göç karşısında yerel yönetimlerin rezilyansını barışçıllık ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda artırma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. 2018 yılında hayata geçirilen ve iki yıl sürecek olan Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi (RESLOG), bu doğrultuda ulusal göç politikalarının yerel gerçeklikleri ve ihtiyaçları yansıtacak şekilde geliştirilmesini, bölge birlikleri aracılığıyla belediyeler arası öğrenme ve destek yapılarının güçlendirilmesini, belediye düzeyinde bütüncül planlama ve yönetişimin iyileştirilmesini amaçlamaktadır. 

 

 

Proje doğrultusunda her iki ayda bir Marmara Belediyeler Birliği Göç Politikaları Merkezi (GPM) ev sahipliğinde eğitimler, söyleşiler, panel ve deneyim paylaşım toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılarda;

 

 

  • Belediyelerin göç karşısında yaşadıkları kentsel sorunlar ve deneyimler gerçekçi bir perspektifle masaya yatırılmaktadır. 
  • Temel kavramlar, mevcut ve yeni yaklaşımlar ele alınmaktadır. 
  • Yerel karar alma süreçleri için destek mekanizmaları tartışılmaktadır. 
  • Uygulamadaki kısıtlı noktalar göz önünde bulundurularak yenilikçi yaklaşımlar tarif edilmektedir. 

 

 

Bilgi üretilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda göç ve yerel yönetişim alanındaki; 

 

 galeri-3-1
galeri-5-1
galeri-6-1